עמוד הבית בלוג מחיקת רישום משטרתי
מחיקת רישום משטרתי

מחיקת רישום משטרתי

שתף

רישום משטרתי הוא תיעוד שנעשה על ידי המשטרה כאשר אדם נחקר, נעצר או מואשם בביצוע עבירה פלילית, הכולל מידע שנאסף במהלך החקירה, כמו עדויות, דו"חות ותיעוד פעולות המשטרה. במאמר זה נבחן מהו רישום משטרתי וכיצד ניתן למחוק אותו במקרים מסוימים.

מהו רישום משטרתי?

רישום משטרתי הוא תיעוד של מעורבות אדם בפעילות פלילית או חשד למעורבות כזו. הרישום נוצר כאשר אדם נחקר, נעצר או מואשם בביצוע עבירה, גם אם לבסוף לא הוגש נגדו כתב אישום או שהוא זוכה מהאישומים. הרישום המשטרתי עלול להשפיע על היבטים שונים בחייו של האדם, כגון קבלה לעבודה, קבלת רישיונות מקצועיים ועוד, ולכן חשוב להכיר את האפשרויות למחיקתו במקרים המתאימים.

מה ההבדל בין רישום משטרתי לרישום פלילי?

רישום משטרתי ורישום פלילי הם שני סוגים של רישומים במערכות אכיפת החוק, אך הם נבדלים במטרותיהם ובמשמעותם המשפטית. רישום משטרתי נוצר כאשר אדם נחשד בביצוע עבירה, והמשטרה אוספת מידע אודותיו כחלק מחקירת האירוע. רישום זה כולל את כל הפרטים שנאספו במהלך החקירה, כולל עדויות, דו"חות ותיעוד של פעילות המשטרה, והוא עשוי להישאר במערכות המשטרתיות גם אם התיק נסגר ללא העמדה לדין או זיכוי. לעומת זאת, רישום פלילי נוצר כאשר אדם מורשע בבית משפט בביצוע עבירה. רישום זה הוא תוצאה של פסק דין חלוט ומתועד במרשם הפלילי של המדינה. בעוד הרישום המשטרתי הוא פנימי ויכול לשמש את המשטרה לצורך חקירות עתידיות, הרישום הפלילי הוא פומבי יותר ויש לו השלכות רחבות יותר. אחרי כמה זמן נמחק רישום משטרתי

מחיקת רישום משטרתי: תנאי הזכאות

ככלל, כל אדם שהורשע בעבירה פלילית ועמד בתנאים הבאים, זכאי להגיש בקשה למחיקת הרישום המשטרתי בגינה:
  • חלפו לפחות 7 שנים ממועד סיום ההליך הפלילי (גזר הדין או תום תקופת המאסר)
  • מדובר בעבירה ברת מחיקה - עבירות מסוג חטא או עוון, שאינן מופיעות ברשימת העבירות המוחרגות
  • האדם לא הורשע פעם נוספת במהלך 7 השנים האמורות
  • האדם שיקם את דרכיו, לא מהווה סכנה לציבור ולא צפוי לחזור ולבצע עבירות פליליות
אי עמידה באחד או יותר מהתנאים הנ"ל עלולה להוביל לדחיית הבקשה למחיקת הרישום המשטרתי. בנוסף, נדרשת חוות דעת חיובית מטעם גורמי המקצוע והרווחה הרלבנטיים כדי לתמוך בבקשה ולהעיד על שיקום המבקש.

עילות אפשריות למחיקת רישום משטרתי

חלוף הזמן

כאשר עבר פרק זמן משמעותי (משתנה בהתאם לסוג העבירה ולמדיניות המשטרה) מאז סגירת התיק במשטרה או ביצוע העבירה, ולא נרשמו עבירות נוספות נגד האדם, ניתן למחוק את הרישום המשטרתי. התנאים למחיקה כוללים התנהגות נורמטיבית לאורך התקופה שחלפה והיעדר עבר פלילי נוסף. הבקשה מוגשת למשטרה או לפרקליטות, וכוללת נימוקים ותיעוד מתאים, וההחלטה מתקבלת על ידי הגורמים המוסמכים לאחר בחינת כל הפרטים והנסיבות. אם הבקשה מאושרת, הרישום נמחק ממאגרי המשטרה, ובכך מתאפשר לאדם להתחיל דף חדש ללא השפעות שליליות מרישום העבר.

שינוי עילה

כאשר תיק נסגר בעילות מסוימות כמו "חוסר ראיות" או "חוסר עניין לציבור," ניתן להגיש בקשה לשינוי העילה לעילה פחות מזיקה, כגון "חוסר אשמה." שינוי העילה משפיע על הדרך שבה יראו את הרישום בעתיד, ומשמעותו היא שהרישום המשטרתי ייחשב כפחות חמור.

תהליך מחיקת רישום משטרתי

תהליך מחיקת רישום משטרתי כולל מספר שלבים עיקריים:
  1. הגשת בקשה למחיקת הרישום המשטרתי באמצעות טופס ייעודי.
  2. בדיקת הבקשה על ידי הגורמים הרלוונטיים במשטרת ישראל.
  3. קבלת החלטה האם לאשר או לדחות את הבקשה.
  4. במקרה של אישור הבקשה, מחיקת הרישום המשטרתי ממאגרי המידע.
  5. שליחת הודעה רשמית למבקש בדבר השלמת התהליך ומחיקת הרישום.
יש להקפיד על מילוי מדויק ומלא של כל הפרטים הנדרשים בטפסים, לרבות פרטים אישיים, מספר תעודת זהות, פרטי תיק החקירה הרלוונטי וכל מידע נוסף שנדרש. לטפסים יש לצרף צילום תעודת זהות וכן מסמכים תומכים כגון פסק דין או החלטת בית משפט, אם ישנם. משך הזמן הממוצע לטיפול בבקשה למחיקת רישום משטרתי נע בין מספר שבועות לחודשים ספורים, כתלות במספר גורמים: סוג העבירה, מורכבות התיק, עומס הבקשות הקיים ושיתוף הפעולה של הפונה עם הרשויות. במרבית המקרים, מגיש בקשה העומד בקריטריונים הנדרשים ומספק את כל המסמכים הרלוונטיים, יכול לצפות לקבלת מענה בטווח של 3-4 חודשים. בקשה למחיקת רישום משטרתי

ייצוג משפטי בתהליך מחיקת רישום משטרתי

ייצוג משפטי פלילי בתהליך מחיקת רישום משטרתי יכול להיות קריטי להצלחת הבקשה. עורך דין פלילי המתמחה בתחום זה מבין את נהלי המשטרה והפרקליטות ויכול להדריך את הלקוח בתהליך המורכב. עורך הדין הפלילי מסייע באיסוף התיעוד והמסמכים הנדרשים, כמו גם בניסוח בקשה מנומקת ומפורטת, ויודע להדגיש את הנסיבות המקלות ואת ההתנהגות הנורמטיבית של הלקוח מאז סיום ההליך המשפטי. בנוסף, עורך הדין יכול לייצג את הלקוח מול הגורמים המוסמכים, לוודא שהבקשה מטופלת בצורה הוגנת ומקצועית, והוא מעלה באופן משמעותי את הסיכויים למחיקת הרישום.

לסיכום

מחיקת רישום משטרתי היא תהליך חשוב ובעל משמעות רבה עבור אזרחים רבים. אם אתם שוקלים להגיש בקשה למחיקת רישום משטרתי, מומלץ מאוד לפנות לעורך דין פלילי מנוסה שיסייע לכם בתהליך המורכב.