עמוד הבית בלוג שימוש בכוח סביר (אומן לחימה כנגד תוקף)
שימוש בכוח סביר (אומן לחימה כנגד תוקף)

שימוש בכוח סביר (אומן לחימה כנגד תוקף)

שתף

​ ​מהו כוח סביר בהגנה עצמית?

המושג "כוח סביר" בהקשר של הגנה עצמית מתייחס לרמת הכוח שמותר לאדם להפעיל כדי להגן על עצמו, על אחרים או על רכושו מפני תקיפה או איום מיידי. העקרונות הבסיסיים הקובעים מהו כוח סביר הם:
 • הכוח צריך להיות מידתי ומותאם לרמת הסכנה. אסור להגיב בכוח מופרז שחורג ממה שנדרש כדי להדוף את האיום.
 • הכוח מופעל רק כמוצא אחרון, כאשר אין ברירה אחרת להימנע מהסכנה בדרכי שלום.
 • מטרת השימוש בכוח היא אך ורק הגנה, ולא נקמה או ענישה.
 • ברגע שהאיום הוסר, יש להפסיק להשתמש בכוח.
  שימוש בכוח מופרז, מעבר לנדרש בנסיבות העניין, עלול להיחשב בפני עצמו כתקיפה פלילית ולהוביל לעונש. לכן, באתר מצא לי עו"ד פלילי מציינים כי חשוב להפעיל שיקול דעת ולנקוט רק בצעדים סבירים והכרחיים.

מתי מותר להשתמש בכוח סביר?

ככלל, אדם רשאי להשתמש בכוח סביר כאשר הוא ניצב בפני סכנה מיידית לחייו, לשלמות גופו או לרכושו. חשוב להבחין בין תקיפה בפועל לבין איום בלבד. במקרה של תקיפה פיזית של ממש, מותר להגיב בכוח סביר על מנת להדוף את ההתקפה ולמנוע פגיעה. לעומת זאת, במצב של איום מילולי ללא פעולה אלימה בפועל, השימוש בכוח עלול להיחשב כתגובה מופרזת ובלתי מידתית. בכל מקרה, יש לנסות ולמצות אמצעים אחרים כמו נסיגה או הזעקת עזרה לפני נקיטת כוח פיזי. כמו כן, רצוי ללמוד טכניקות יעילות וזהירות של הגנה עצמית, למשל באמצעות אימוני קרב מגע, כדי להיות מסוגלים להתמודד עם מצבי סכנה בצורה מושכלת ומבוקרת.

גורמים המשפיעים על רמת הכוח הסביר

קביעת רמת הכוח הסביר בהגנה עצמית תלויה במספר גורמים חשובים. ראשית, יש לבחון את עוצמת התקיפה או האיום אליו נחשף המותקף. ככל שהאיום חמור יותר, כך גם רמת הכוח המותרת להתגוננות תהיה גבוהה יותר. שנית, יש להתחשב ביכולותיו הפיזיות של התוקף ביחס למותקף. למשל, אדם מבוגר או חלש יותר יהיה רשאי להפעיל כוח רב יותר מול תוקף צעיר וחזק ממנו. נסיבות האירוע, כגון מיקום ההתרחשות ונוכחות אנשים נוספים במקום, גם הן בעלות השפעה. לבסוף, על המותקף לבחון את אפשרויות המילוט או ההימנעות מהעימות הזמינות לו, ולהעדיף אותן על פני שימוש בכוח במידת האפשר.

דוגמאות לשימוש בכוח סביר

להלן מספר דוגמאות המחדדות את העקרונות שהוזכרו לגבי שימוש לגיטימי בכוח סביר במצבי הגנה עצמית:
 1. אדם המותקף באגרופים ע"י תוקף בודד, רשאי להדוף את התוקף או להשתמש במהלומות סבירות על מנת להביא להפסקת התקיפה, אך אינו רשאי להמשיך ולתקוף לאחר שהאיום הוסר.
 2. קורבן של פריצה לבית בשעות הלילה, רשאי לעשות שימוש בכוח פיזי על מנת לגרש את הפורץ, ובמקרים קיצוניים אף לעשות שימוש בנשק, בהתחשב בנסיבות כגון חשיכה ופערי כוחות לטובת הפורץ.
 3. אישה המותקפת מינית, זכאית להשתמש בכל כוח סביר הנדרש כדי להדוף את התוקף ולמנוע את ביצוע העבירה בה, לרבות שימוש בחפצים או מכות במקרה הצורך.
 4. עד הרואה אדם מותקף ע"י קבוצה, רשאי להתערב ולהגן על הקורבן תוך שימוש מידתי בכוח, אך זאת רק עד לרגע בו הצליח להפריד בין הצדדים והאיום הוסר.
בכל המקרים הללו, רמת הכוח תיגזר ממידת הסכנה הנשקפת בפועל, מיכולות הצדדים, ומנסיבות האירוע הספציפיות. בכל מקרה, יש לזכור כי מטרת השימוש בכוח היא אך ורק הפסקת האיום המיידי, ולא נקמה או המשך התקיפה מעבר לנדרש.

מה קורה במקרה של שימוש בכוח מופרז?

שימוש בכוח מופרז, החורג מהסביר והנדרש לצורך הגנה עצמית, עלול להוביל להשלכות משפטיות ואישיות חמורות. מבחינה משפטית, אדם שהגיב בכוח מופרז עלול להיות מואשם בתקיפה, חבלה או אף המתה, תלוי בנסיבות ובתוצאות. גם אם לא יועמד לדין פלילי, הוא עדיין עלול להתמודד עם תביעות אזרחיות מצד הנפגע. מבחינה אישית, שימוש מוגזם בכוח עלול להוביל לפציעות פיזיות ונזקים נפשיים לשני הצדדים, וכן לתחושות אשמה וחרטה בדיעבד. חשוב להבין שהגנה עצמית לגיטימית אינה הצדקה לתקיפה יזומה או לנקמנות. ההבדל המהותי הוא שבהגנה עצמית הכוח משמש אך ורק כדי להדוף את הסכנה המיידית, ולא מעבר לכך.

עצות למניעת הסלמה ושימוש מיותר בכוח

קיימות מספר דרכים בהן ניתן למנוע הסלמה של מצבים העלולים להצריך שימוש בכוח להגנה עצמית, או להפחית את הצורך בכוח מופרז במידה והגנה כזו נדרשת:
 • נסה להימנע ממצבים מסוכנים מלכתחילה, כמו אזורים חשוכים או מבודדים בשעות מאוחרות.
 • אם מישהו נראה מאיים או תוקפני, נסה להרגיע את הרוחות בשיחה מנומסת אך תקיפה, או פשוט התרחק מהאדם.
 • במקרה של עימות בלתי נמנע, חפש דרכי מילוט והתרחק מהסכנה במהירות האפשרית.
 • אם נדרש להגן על עצמך, נסה להשתמש במינימום הכוח הנדרש לסכל את האיום, ללא פגיעה מיותרת בתוקף.
 • שמור על קור רוח ושליטה עצמית, אל תיתן לפרובוקציות או לחימה להסלים את המצב שלא לצורך.
זכור, המטרה העיקרית במצבי הגנה עצמית היא לצאת מהסכנה בשלום, ולא להעניש את התוקף. שמירה על עקרונות אלה יכולה למנוע שימוש מיותר בכוח ולהגן עליך מבחינה משפטית ומוסרית.

לסיכום

לסיכום, חשוב להבחין בין שימוש סביר לבין שימוש מופרז בכוח בעת הגנה עצמית. העקרונות הבסיסיים לקביעת כוח סביר כוללים את עוצמת האיום, יכולות המעורבים, נסיבות האירוע ואפשרויות הימנעות. רק כאשר יש סכנה מיידית וממשית מותר להפעיל כוח, ובמידה המינימלית הנדרשת להדיפת האיום. שימוש בכוח מופרז עלול לגרור השלכות משפטיות ואישיות. ניתן למנוע הסלמה באמצעות טכניקות הרגעה, דרכי מילוט ושליטה עצמית. הבנת נושא זה חיונית לכל מי שעלול להיקלע למצב של הגנה עצמית, כפי שניתן ללמוד בהרחבה בחברת acta.